Phím tắt trong Photoshop những phím tắt hữu dụng nhất

Phím tắt trong Photoshop những phím tắt hữu dụng nhất

Photoshop là phần mềm chỉnh sửa ảnh vô cùng nổi tiếng và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó Photoshop cũng có rất nhiều công cụ mạnh mẽ khác nhau. Việc dùng chuột để chuyển các công cụ sẽ mất nhiều thời gian và tạo cảm giác “thiếu chuyên nghiệp”. Qua bài viết này Linkmaxspeed đã tổng hợp lại những phím tắt hữu dụng nhất hay sử dụng nhất trong photoshop, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

Mặc dù là Photoshop có rất nhiều tính năng nhưng các bạn chỉ cần nhớ được tên các tính năng đó là có thể nhớ được phím tắt.

1. Phím tắt thường sử dụng trong Photoshop

STT Phím tắt Tên Chức năng
1 [ Zoom in Brush Phóng to bút vẽ
2 ] Zoom out Brush Thu nhỏ bút vẽ
3 CTRL + C Copy Sao chép nội dung đang chọn
4 CTRL + X Cut Cắt nội dung đang chọn
5 CTRL + V Paste Dán nội dung đang chọn
6 CTRL + T Free Transform Xoay hình, chỉnh sửa
7 CTRL + Z Undo Hoàn trả một thao tác
8 CTRL + SHIFT + C Copy Merged Sao chép Merged
9 CTRL + SHIFT + T Transform > Again Lặp lại một bước vừa FreeTransform
10 CTRL + ALT + Z Undo More Hoàn trả nhiều bước
11 CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Dán chồng các nội dung

2. Phím tắt công cụ trong Photoshop

STT

Phím tắt

Tên

Tính năng

1 A Path Selection Vẽ đường Path, Vector, đường bo
2 B Brush Công cụ bút vẽ
3 C Crop Công cụ cắt ảnh
4 D Defaul Background
Color
Đổi màu Background về mặc đinh (màu trắng/ trong suốt)
5 E Eraser Công cụ tẩy
6 G Paint Bucket Công cụ xô sơn (đổ màu)
7 H Hand Công cụ Hand Tool (di chuyển hình ảnh)
8 J Healing Brush Công cụ chỉnh sửa hình ảnh
9 L Lasso Công cụ tạo vùng chọn tự do
10 I Eyedroppe Công cụ chọn/ sao chép màu
11 M Marquee Công cụ tạo vùng chọn mặc đinh
12 O Burn Công cụ làm tối hình ảnh
13 P Pen Công cụ bút vẽ Vector, Path
14 S Clone Stamp Công cụ sao chép mẫu ảnh chỉnh sửa
15 T Horizontal Type Công cụ viết chữ
16 U Round Retange Công cụ vẽ hình cơ bản
17 V Move Công cụ di chuyển vật thể
18 X Swich Foreground & Background color Công cụ đổi màu chính phụ trong bảng màu đang chọn
19 Y History Brush Công cụ hiển thị lịch sử bút vẽ
20 Z Zoom Công cụ phóng to/ thu nhỏ
21 W Magic Wand Công cụ tạo vùng chọn theo màu sắc
22 & Công cụ đổi màu trên bảng mã
23 . Smudge Tool Công cụ hiển thị thao tác tay

3. Các phím tắt thao tác hành động trong Photoshop

STT

Phím tắt

Tên

Chức năng

1

CTRL + N New Tạo file làm việc mới

2

CTRL + O Open Mở một file làm việc có sẵn

3

CTRL + ALT + O Open As Mở file làm việc từ Adobe Bridge

4

CTRL + P Print Mở cửa sổ In ảnh

5

CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu file làm việc và Copy nó

6

CTRL + W Close Đóng file đang mở

7

CTRL + S Save Lưu file đang mở

8

CTRL + SHIFT + S Save As Lưu file đang mở dưới một file mới (không lưu đè lên file cũ)

9

CTRL + A All Chọn tất cả các Layer trong file

10

CTRL + F Last Filter Lặp lại bộ lọc (filter) cuối cùng

11

CTRL + D Deselect Hủy bỏ vùng chọn

12

CTRL + ALT + D Feather Mở thêm khoảng sáng vùng chọn

13

CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn vừa hủy bỏ

14

CTRL + SHIFT + I Inverse Đảo ngược vùng chọn

15

CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh độ đậm/ nhạt Brush

16

CTRL + M Curves Hiển thị bảng Curves

17

CTRL + B Color Blance Hiển thị bảng Color Blance

18

CTRL + U Hue/Saturation Hiển thị bảng Hue/Saturation

19

CTRL + L Levels Hiển thị bảng Levels

20

CTRL + I Invert Hiển thị bảng Invert

21

CTRL + SHIFT + L Auto Levels Tự động hiệu chỉnh Levels

22

CTRL + ALT + SHIFT + L Auto Contrast Tự động hiệu chỉnh Contrast

23

CTRL + SHIFT + U Desaturate Hiển thị bảng Desaturate

4. Phím tắt liên quan đến Layer trong Photoshop

STT

Phím tắt

Tên

Chức năng

1

CTRL + SHIFT + N New Layer Tạo Layer mới

2

CTRL + G Group with Previous Nhóm các Layer thành Group

3

CTRL + SHIFT + G Cancer Group Hủy Group nhóm Layer

4

CTRL + J Layer Via Copy Nhân đôi Layer

5

CTRL + SHIFT + J Layer Via Cut Cắt Layer đang chọn

6

CTRL + SHIFT + ] Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng

7

CTRL + SHIFT + [ Send to Back Chuyển Layer xuống cuối cùng

8

CTRL + ]  Birng to Forward Chuyển Layer lên trên 1 bước

9

CTRL + [  Send Backward Chuyển Layer xuống dưới 1 bước

10

CTRL + E Merge Down Ghép các Layer đang chọn thành một

11

CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer trong file thành một

5. Phím tắt liên quan đến hiển thị trong Photoshop

STT Phím tắt Tên Chức năng
1 CTRL + Y CMYK Chuyển sang màu CMYK
2 CTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK
3 CTRL + 0 Fit on Screen Xem toàn màn hình
4 CTRL + R Show Rulers Hiển thị thước đo
5 CTRL + ; Hide Guides Ẩn Guides
6 CTRL + “ Show Grid Hiện thị lưới
7 CTRL + + Zoom In Phóng to ảnh
8 CTRL + – Zoom Out Thu nhỏ ảnh
9 CTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường Path
10 CTRL + SHIFT + ; Snap to Guides Chạm sát tới Guides
11 CTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá Guides
12 CTRL + SHIFT + ‘ Snap to Grid Chạm sát tới lưới lưới

6. Phím tắt phụ trong Photoshop

STT Phím tắt Chức năng
1 F1 Bật hướng dẫn sử dụng
2 F2 Cắt dữ liệu đang chọn
3 F3 Sao chép dữ liệu đang chọn
4 F4 Dán dữ liệu đang chọn
5 F5 Mở cửa sổ Pallete Brush
6 F6 Mở cửa sổ Pallete màu
7 F7 Mở cửa sổ Pallete Layer
8 F8 Mở cửa sổ Pallete Info
9 F9 Mở cửa sổ Pallete Action

Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *