Download WanDriver 7 (Easy DriverPack 7) 

Download WanDriver 7 (Easy DriverPack 7)

WanDriver 6.5 hay Easy DriverPack 6.5 là phần mềm cho phép bạn cài Driver tự động cho mọi dòng máy trên các phiên bản Windows XP, 7 và 8.1. Ở đây mình có 5 phiên bản WanDriver tương ứng dành cho 5 phiên bản Windows, bạn hãy chọn phiên bản phù hợp với Windows bạn đang sử dụng:

WanDriver dành cho Windows 7 (x86) 32-bit

NameTypeLinkPassword giải nénSize
[linkmaxspeed.com]-EasyDrv7_Win7.x86_7.17.1023.1_EN.rar.rarClick herelinkmaxspeed.com3.8GB

WanDriver dành cho Windows 7 (x64) 64-bit

NameTypeLinkPassword giải nénSize
[linkmaxspeed.com]-EasyDrv7_Win7.x64_7.17.1023.1_EN.rar.rarClick herelinkmaxspeed.com5.2GB

WanDriver dành cho Windows 10 (x86) 32-bit

NameTypeLinkPassword giải nénSize
[linkmaxspeed.com]-EasyDrv7_Win10.x86_7.17.1023.1_EN.rar.rarClick herelinkmaxspeed.com2.2GB

WanDriver dành cho Windows 10 (x64) 64-bit

NameTypeLinkPassword giải nénSize
[linkmaxspeed.com]-EasyDrv7_Win7.x64_7.17.1023.1_EN.rar.rarClick herelinkmaxspeed.com5.2GB
[linkmaxspeed.com]-EasyDrv7_Win7.x86_7.17.1023.1_EN.rar.rarClick herelinkmaxspeed.com3.8GB
[linkmaxspeed.com]-EasyDrv7_Win10.x64_7.17.1023.1_EN.rar.rarClick herelinkmaxspeed.com3.2GB
[linkmaxspeed.com]-EasyDrv7_Win10.x86_7.17.1023.1_EN.rar.rarClick herelinkmaxspeed.com2.2GB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *